“Jedynka” doczeka się sporej inwestycji

Najstarsza szkoła we Wronkach przez ostatnie lata nie miała szczęścia do dużych inwestycji. Ma się to zmienić. Planowana jest budowa nowej sali sportowej.

Szkoła Podstawowa nr 1 na tle pozostałych placówek oświatowych nie może poszczycić się najlepszą infrastrukturą sportową. Brakuje na przykład sali, przez wiele lat uczniowie korzystali z małej salki. Teraz wychowanie fizyczne odbywa się głównie na boisku lub poza szkołą.

Potencjalne inwestycje uniemożliwiał między innymi ograniczony teren. Przypomnijmy, że planowano budowę “nowej Jedynki” na osiedlu Borek. Jednak ten pomysł upadł po wyborach. W kolejnych latach ma to ulec zmianie, a Szkoła Podstawowa nr 1 doczeka się w końcu swojej dużej inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wronki na lata 2021-2025 pojawiła się koncepcja budowy sali sportowej.

Obiekt ma powstać w miejscu istniejącego boiska. W WPF pojawiła się informacja, że na ten cel przeznaczono ponad 3,5 miliona złotych. Główna część inwestycji ma mieć jednak miejsce dopiero w 2023 roku. Dlaczego dopiero za nieco ponad 2 lata?

Urząd Miasta i Gminy we Wronkach twierdzi, że w następnych dwóch latach ogromne fundusze w zakresie oświaty zostaną przeznaczone na budowę kompleksu szkolnego w Nowej Wsi. Tym samym “Jedynka” musi poczekać w kolejce.

Miejmy nadzieję, że ta inwestycja dojdzie do skutku, nawet jeśli dopiero miałaby ona zostać zrealizowana w 2023.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-12-23