Zakażeni SARS-CoV-2 będą leczeni w Czarnkowie

Wojewoda Wielkopolsko wydał decyzję wskazującą szpitalowi w Czarnkowie zapotrzebowanie na sprzęt potrzebny do hospitalizacji zakażonych koronawirusem.

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem CoVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 32 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 2 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

głosi pismo udostępnione przez czarnkowską lecznicę