Zakład Karny pomógł DPS-om

Funkcjonariusze Służby Więziennej i osoby osadzone od kwietnia br. realizują akcję „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, będącą przejawem wartej docenienia solidarności między Polakami w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach realizują program readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „POMAGAMY”, szyjąc maseczki ochronne.

Pierwsze maseczki trafiły do Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Szamotułach, gdzie okazały się nieocenionym wsparciem w wypełnianiu codziennych obowiązków przez personel medyczny. W piątek, 29 maja Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach, płk Artur Koczerba, przekazał Staroście Szamotulskiemu, Beacie Hanyżak oraz Członkowi Zarządu Powiatu Kazimierzowi Michalakowi kolejną partię maseczek ochronnych, które trafią do prowadzonych przez Powiat Szamotulski Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i w Nowej Wsi. W placówkach tych całodobową opieką objętych jest 145 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-06-02