Wyniki testów w DPS Chojno i DPS Nowa Wieś

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego we wszystkich domach pomocy społecznej na terenie Wielkopolski wykonane zostały badania w kierunku infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

Badania przeprowadzane były na mieszkańcach i pracownikach tych placówek. Do pobierania wymazów zadysponowane zostały karetki Wojsk Obrony Terytorialnej, a pobrane próbki zostały przekazane do laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu przeprowadzenia badania pod kątem Covid-19.

W sobotę 16 maja, wymazy zostały pobrane od personelu i domowników Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

Wszystkie wyniki testów są negatywne, co za tym idzie, nie stwierdzono zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u żadnej osoby z tej placówki.

Pobieranie wymazów w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przeprowadzone zostało w poniedziałek 18 maja. Tutaj również nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem.

Już od 5 marca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Szamotulski wdrożone zostały działania ochronne, mające zapobiegać zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, będących mieszkańcami placówek. W DPS w Chojnie całodobową opieką objętych jest 65 mężczyzn, natomiast w DPS w Nowej Wsi – 80 kobiet.

Wśród podjętych działań zapobiegawczych znalazło się codzienne kontrolowanie występowania niepokojących objawów u mieszkańców domu oraz monitorowanie stanu zdrowia personelu podejmującego pracę. Przyjęto również zasadę, że w domach pracuje wyłącznie personel, który nie podejmuje innego zatrudnienia w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej oraz w opiece środowiskowej. Ponadto pracownicy DPS, wykonujący funkcje księgowe oraz administracyjne, rozpoczęli pracę poza siedzibą DPS – w pomieszczeniach internatu ZS Nr 1 we Wronkach. Wszystkim pracownikom domów zagwarantowano również wsparcie psychologiczne.

W DPS zwiększono bieżące zakupy środków odkażających i ochrony osobistej, m. in. ze środków przekazanych na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wprowadzono również dodatkowe, sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej przez Starostwo Powiatowe.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Najpopularniejszy portal informacyjny we Wronkach.Moje Wronki w jednym miejscu. Informacje z Miasta i Gminy Wronki. Codziennie nasz serwis jest odwiedzany przez tysiące osób z Wronek, Szamotuł, Sierakowa, Lubasza, Ostroroga, Wielenia, Obrzycka.

2020-05-29