Wroniecka Dycha odwołana

Organizatorzy Wronieckiej Dychy zdecydowali się na odwołanie VI edycji największej sportowej imprezy we Wronkach. Powodem jest epidemia.

VI Wroniecka Dycha miała odbyć się w czerwcu, jednak z uwagi na epidemię koronawirusa Wroniecki Klub Biegacza zdecydował się na odwołanie imprezy.

Jak twierdzą sami organizatorzy, aktualna sytuacja nie pozwala ze stuprocentową pewnością zapewnić dzisiaj, że bieg w czerwcu będzie dla uczestników bezpieczny. Biegacze, którzy wpłacili już wymaganą kwotę wpisowego mogą skorzystać z trzech możliwych opcji na przekazanie pieniędzy.


W połowie marca zwracając się do wszystkich zapisanych na VI Wroniecką Dychę i tych, którzy byli naszą imprezą zainteresowani, ale jeszcze wstrzymywali się z podjęciem decyzji o starcie we Wronkach, podkreślaliśmy (śledząc napływające z biegowego środowiska informacje o odwoływanych, jak i przekładanych na późniejsze terminy biegach), że obserwujemy sytuację związaną z rozwijającą się epidemią koronawirusa. Nieśmiało, być może nie chcąc dopuścić do siebie myśli najgorszej, wspominaliśmy, że bierzemy pod uwagę każdą okoliczność. Gdzieś wewnętrznie, chcąc być wobec Was fair, daliśmy sobie czas do końca kwietnia na podjęcie decyzji, czy robimy w tym roku VI Wroniecką Dychę, bo jako pasjonaci biegania, członkowie Stowarzyszenia „Wroniecki Klub Biegacza” strasznie chcieliśmy, po raz kolejny, spotkać się z Wami w czerwcu, we Wronkach, na imprezie zorganizowanej „przez biegaczy dla biegaczy”.

Niestety, postępująca epidemia zmusiła nas do podjęcia decyzji o odwołaniu tegorocznej edycji Wronieckiej Dychy. Ponieśliśmy już pewne koszty związane z jej organizacją, jednak aktualna sytuacja nie pozwala nam ze stuprocentową pewnością zapewnić dzisiaj, że bieg w czerwcu będzie dla Was bezpieczny, że zagrożenie związane z wirusem minie. Takiej pewności nie daje dziś również naszym zdaniem ewentualne przeniesienie biegu na jesień tego roku.

Chcąc zachować się uczciwie wobec biegaczy i wobec samych siebie jako organizatorów, chcemy zaproponować każdemu z uczestników, którzy opłacili już wpisowe, jedną z trzech opcji:

1) Przekazanie za naszym pośrednictwem opłaty startowej
dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia (obecnie będącego jednoprofilowym szpitalem zakaźnym dla województwa wielkopolskiego);

2) Zwrot opłaty startowej na konto, z którego została ona wpłacona;

3) Przekazanie opłaty startowej na pokrycie kosztów poniesionych przez Wroniecki Klub Biegacza na organizację imprezy, która niestety nie może się odbyć (ewentualnie w dalszej kolejności na cele statutowe Stowarzyszenia).

O swojej decyzji prosimy poinformujcie nas pisząc na adres mailowy wroniecka10@gmail.com do dnia 10.05.2020 włącznie. Zapewniamy, że wszystkie opłaty zostaną przekazane zgodnie z życzeniami osób zapisanych do udziału w imprezie.

Kończąc, chcielibyśmy gorąco podziękować i życzyć zdrowia wszystkim, którzy byli w jakimkolwiek stopniu zaangażowani w organizację VI Wronieckiej Dychy: członkom Stowarzyszenia Wroniecki Klub Biegacza, naszym partnerom, sponsorom, przyjaciołom. Wszystkim, którzy nam zaufali i zapisali się na tegoroczną, niestety odwołaną, edycję dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście. Mamy nadzieję, że widzimy się razem w przyszłym roku.

komunikują członkowie stowarzyszenia Wroniecki Klub Biegacza