Pierwsze maseczki trafiły do mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe we Wronkach prężnie działa, aby dostarczyć maseczki do jak największej liczby mieszkańców przed 16 kwietnia.

Dzisiaj strażacy z OSP Chojno oraz pracownicy wronieckiego Urzędu dostarczyli pierwsze maseczki. Trafiły one między innymi do mieszkańców Krasnobrzegu, Tomaszewa, Mokrza, Lubowa Drugiego oraz części sołectwa Chojno.

Dystrybucja maseczek odbywa się na bieżąco. Chodzi o to, aby jak największa ich liczba trafiła do mieszkańców przed 16 kwietnia, kiedy to zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych stanie się obowiązkowe.

W całą akcję zaangażowało się naprawdę wiele osób i instytucji, m.in. sołtysi, harcerze, strażacy, wolontariusze, zakonnicy oraz miejscy urzędnicy.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-04-10