Amica wznowiła produkcję. Co z Samsungiem?

Dobiegł końca przestój, który zarządziła Amica w fabryce we Wronkach. Pracownicy produkcji od poniedziałku wrócili do pracy.

Od 1 do 14 kwietnia trwał przestój we wronieckiej fabryce kuchenek Grupy Amica. Spółka nie zdecydowała się na przedłużenie przerwy w produkcji i od jutra firma rusza z wytwarzaniem kuchenek. Władze Amiki wprowadziły przestój z uwagi na epidemię koronawirusa.

Dodatkowo informujemy, że przerwa w produkcji w spółce Samsung potrwa jeszcze przynajmniej do 19 kwietnia. Na ten moment nie ma jeszcze przesłanek ku temu, aby coś miało się zmienić w tej sprawie. Według planu SEPM, pracownicy mają wrócić na stanowiska 21 kwietnia.

W środę odbyły się rozmowy między związkami zawodowymi działającymi w Samsungu a władzami spółki. SEPM zaproponował między bezpłatne wydawanie maseczek ochronnych dla pracowników.

1. Pracodawca zaproponował nakaz używania maseczek w miejscu pracy. Przypominam, że od dziś każdy przemieszczający się w przestrzeni publicznej ma obowiązek zakrywania twarzy. Pracodawca zobowiązał się do bezpłatnego wydawania maseczek, ale dotrą one dopiero za ok. tydzień. Do tego czasu prosimy używać własnych zabezpieczeń.

2. W najbliższym czasie dojdzie zapewne do reorganizacji czasu pracy. Szczegóły zostaną przekazane po powrocie z przerwy urlopowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pracodawca musi podać harmonogram czasu pracy z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Pracodawca zwrócił się do Związku Zawodowego z propozycją podpisania porozumienia dotyczącego ustalenia wynagrodzenia za czas przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy.
a) Jedna z propozycji pracodawcy to obniżenie wynagrodzenia za dni postojowe (dni bez świadczenia pracy) do 50% lecz nie mniej niż wynagrodzenie minimalne.
(pracownicy godzinowi nie mniej niż –
2.600zł:168h=15,47zł/h)
(pracownicy ryczałtowi nie mniej niż –
2.600zł:21dni=123,80 “dniówki”) .
b) Druga opcja zakłada obniżenie wszystkich etatów do 4/5.
(168h*0,8=134,4h, czas pracy ok. 134h, wynagrodzenie za ok. 134h ale wynagrodzenie postojowe płatne 100%).

Wprowadzenie jednego z powyższych ustaleń jest konieczne aby pracodawca otrzymał wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podstawowym warunkiem, ale także naszym celem, jest utrzymanie miejsc pracy!

Aktualnie trwa analiza propozycji Pracodawcy (także prawna). Jesteśmy w stałym kontakcie z centralą związkową. Na bieżąco porównujemy działania podjęte przez inne zakłady pracy i związki zawodowe, ale jednocześnie szukamy innych, własnych rozwiązań.

informują międzyzakładowe związki zakładowe

W piątek MZZP Samsung poinformował, że zawarł z pracodawcą porozumienie niniejszej treści.

Dziś (17.04) zawarliśmy porozumienie z Pracodawcą, które obowiązuje do 30 czerwca 2020, a jego celem jest ochrona miejsc pracy.

Ustaliliśmy, że w przypadku postoju pracownik otrzyma 70% wynagrodzenia.

(Nie mniej jednak niż płaca minimalna – np w maju 2600zł:160h=16,25zł/h.
Pracownik ze stawką 20zł otrzymałby 20zł*70%=14zł, ale ze względu na powyższe otrzyma płacę minimalna czyli 16,25zł/h).

Porozumienie dotyczy zarówno pracowników godzinowych i ryczałtowych.

W dni, w które pracownik świadczył pracę otrzyma 100% wynagrodzenia wraz z dodatkami.

Do końca czerwca zawieszono umniejszanie premii z tytułu zwolnienia chorobowego i opieki nad dzieckiem.

Pracownik w czasie przestoju może (z własnej inicjatywy) korzystać z urlopu wypoczynkowego.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-04-17