Zmiany w numerach telefonów jednostek policji

W całej Wielkopolsce numery telefonów do jednostek Policji zostały zmienione. Przez pół roku będzie obowiązywał okres przejściowy. Ma to związek z unowocześnieniem systemów teleinformatycznych i standaryzacją łączności telefonicznej w całej polskiej Policji.

Od 2 marca na terenie całej Wielkopolski został uruchomiony system nowych numerów telefonów stacjonarnych do jednostek policyjnych. Ma to związek z wdrażaniem najnowszych rozwiązań teleinformatycznych i ujednoliceniem numeracji w całej polskiej Policji.

Do końca września będzie obowiązywał okres przejściowy. Mieszkańcy będą mogli dzwonić zarówno na stare numery, jak i na nowe. Po tym okresie dotychczasowa numeracja zostanie wyłączona.


Wszyscy mieszkańcy informację o nowych numerach będą mogli otrzymać na stronach internetowych wielkopolskiej Policji i ich podległych jednostek. Będzie to także widoczne w działaniach informacyjnych aplikacji mediów społecznościowych. Niebawem nowe numery będą także widoczne w aplikacji „Moja Komenda”.

Stara, obowiązująca jeszcze na terenie Wielkopolski numeracja jest taka:
61 84 xxxxx

Nowa numeracja telefonów Policji w Wielkopolsce będzie wyglądać następująco:
47 77 xxxxx

Pierwsze dwie cyfry (47) oznaczają początek numeracji Policji. Następne (77) to wyróżnik Wielkopolski. Kolejne cyfry przypisane są do konkretnej jednostki i abonenta.

Wszystkie zmiany oraz nowe numery telefonów stacjonarnych są widoczne na policyjnych stronach internetowych w zakładce KONTAKT.

Zmiany numerów do Policji w Szamotułach i we Wronkach będą wyglądać tak:

KPP Szamotuły
61 29 312 11 – stary
47 77 312 11 – nowy

KP Wronki
61 29 31 330 – stary
47 77 32 330 – nowy

via KWP Poznań