WZDW przymierza się do naprawy mostu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu umieścił w planie inwestycyjnym na 2020 rok naprawę mostu drogowego we Wronkach.

W planie zamówień publicznych WZDW na 2020 pojawiła się pozycja o nazwie Zabezpieczenie mostu usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 przez rzekę Wartę w m. Wronki.

Według planu zarządcy mostu drogowego we Wronkach prace przewidywane są na II kwartał bieżącego roku. WZDW szacuje inwestycję na 2.5 miliona złotych.


Jak informowaliśmy w styczniu, Zarząd nie planuje całkowitego zamknięciu mostu na czas robót. Prace obejmować będą wzmocnienie skarpy w obrębie działki drogowej oraz niezbędny remont mostu w zakresie płyty przejściowej od strony centrum miasta.

W omawianym planie to jedyna pozycja związana z Wronkami. Tym samym Zarząd nie planuje innych, większych prac na drogach wojewódzkich przechodzących przez naszą gminę.

fot. Szamodron