Strażacy z Wronek podsumowali rok

Druhowie z Wronek jak co roku zebrali się na walnym zebraniu, aby podsumować miniony rok. Była okazja do podziękowań, uhonorowania zasłużonych oraz świętowania.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach należy 68 osób, w tym 59 strażaków, którzy aktywnie biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 12 kobiet. Warto dodać, że przy jednostce działa również liczna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Druhowie z Wronek należą do najczęściej zaangażowanych w działania ratownicze strażaków w Polsce. W 2019 roku OSP Wronki brało udział w 284 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jest to trzeci najwyższy wynik w województwie wielkopolskim oraz dziesiąty w Polsce. Obecny na zebraniu starszy kapitan Arkadiusz Rakowski z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach zauważył, że powiatowa Jednostka Ratownicza-Gaśnicza należy do najbardziej obciążonych i najczęściej wyjeżdżających w całym województwie. Wyżej w statystykach od Szamotuł są tylko duże miasta jak Poznań, Piła czy Kalisz, co również idzie w parze z częstym angażowaniem jednostek OSP.


Władze straży pożarnej z Wronek zwróciły uwagę na problemy, z jakimi boryka się jednostka. Wśród najważniejszych są sprawy infrastrukturalne. W trakcie trwania roku szkolnego, każdego dnia wielu rodziców parkuje na placu manewrowym strażaków. Znaczny odsetek z nich bezmyślnie parkuje pod bramami i wychodzi ze swoich aut. Co by było, gdyby wtedy doszło do wezwania? Kolejny problem to ograniczona nośność mostu. Strażacy co prawda warunkowo mogą przejechać przez niego, gdy jadą do zdarzenia, ale muszą wracać przez Obrzycko lub Sieraków. Może mieć to swoje konsekwencje, gdy jednostka będzie musiała być zaangażowana w kolejne działania ratownicze, a w tym czasie będzie na terenie wspomnianych wyżej dwóch miejscowości. Ostatni, istotny problem to potrzeba zakupu nowego, średniego wozu bojowego. Przypomnijmy, że OSP Wronki użyczyła we wrześniu jeden ze swoich samochodów OSP Chojno. Taka inwestycja pozwoliłaby wyrównać liczebność pojazdów skierowanych do działań na terenie gminy.

Najprzyjemniejszą częścią zebrania było uhonorowanie najczęściej wyjeżdżających do zdarzeń druhów: Leszka Łuczaka, Marka Marcinkowskiego, Marcina Tuszyńskiego, Seweryna Kupczyka, Krystiana Kabacińskiego, Łukasza Hodrycha, Jana Kalinowskiego, Jacka Miedzianowskiego, Dawida Turowskiego oraz Agnieszki Zając. Również podziękowano strażakom za prace gospodarcze: Markowi Marcinkowskiemu, Bartoszowi Hodrychowi, Januszowi Hossie i Maciejowi Dziudzielowi. Poświęcili oni wiele swojego prywatnego czasu na remonty i inne prace na terenie jednostki.


Patrycji Wilińskiej oraz Bartoszowi Hodrychowi podziękowano za prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i za przygotowanie uczestników do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W tym turnieju najlepszym w Polsce okazał się właśnie Marek Regdosz, który był przygotowywany m.in. przez wyżej wymienionych druhów. Młody wronczanin wykazał się najwyższą wiedzą praktyczną oraz teoretyczną i w pełni zasłużył na podziękowanie od władz OSP Wronki.

Jak co roku, walne zebranie to okazja do odznaczenia strażaków, którzy są związani z pożarnictwem oraz jednostką przez wiele lat. Odznakę Strażak Wzorowy odebrali: Zuzanna Mikołajczak-Książek, Dawid Turowski oraz Mateusz Ławniczak. Za wysługę 50 lat w OSP odznaczenie odebrał dh Zdzisław Dzik. Od 40 lat z pożarnictwem związani są druhowie: Krzysztof Garncarz i Piotr Cypel. Od 20 lat w działaniach ratowniczo-gaśniczych bierze udział dh Dariusz Ślimak, od 15 lat druhowie: Krystian Woźny oraz bracia Łukasz i Bartosz Hodrychowie. Od 10 lat Seweryn Kupczyk, a od 5: Zuzanna Mikołajczak-Książek, Dawid Turowski oraz Mateusz Ławniczak.