Samsung zawiesza produkcję

Epidemia wirusa COVID-19 wymusiła zmiany w sposobie funkcjonowania również u drugiego z potentatów AGD, działającego we Wronkach.

Dziś Samsung Electronics Poland Manufacturing podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji w zakładzie we Wronkach. Przestój zaplanowany jest między 6 a 19 kwietnia.

Dodatkowo taśmy produkcyjne zatrzymane będą od soboty (28 marca) do środy (1 kwietnia). Wznowienie zaplanowano na krótki okres między 2 a 4 kwietnia.

Poniższą informację przekazał pracownikom zarząd spółki dzisiaj po południu.

Drodzy Pracownicy,

z upoważnienia Zarządu SEPM niniejszym informujemy, że:

Z powodu braku planu produkcyjnego dni od 30 marca do 1 kwietnia 2020 roku będą dniami postoju. W związku z powyższym w tych dniach wszyscy pracownicy będą zobligowani do:

– wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2019
– w przypadku braku zaległego urlopu za poprzedni rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacone zostanie wynagrodzenie za czas przestoju w kwocie podstawowego zaszeregowania wg stawki miesięcznej lub godzinnej
– pracownicy, którzy w wyżej wymienionych dniach otrzymają polecenie pracy, mają obowiązek stawić się w firmie zgodnie z harmonogramem czasu pracy pod rygorem uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.

W związku z obecną sytuacją w kraju i za granicą, spowodowaną przez pandemię wirusa COVID-19 oraz w trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, Pracodawca zawarł w drodze negocjacji ze stroną związkową, porozumienie o następującej treści:

– Ustala się, że zmianie ulega kalendarz pracy oraz dni wolnych zaplanowanych na 2020 rok tj., przerwa produkcyjna będzie trwała od dnia 6 kwietnia do 19 kwietnia 2020 roku. W powyższym czasie Pracownicy wykorzystają urlop zaległy oraz urlop bieżący.
– Pracodawca deklaruje, że zagwarantuje Pracownikom możliwość wzięcia urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1 tygodnia kalendarzowego w okresie letnim. Termin zostanie podany Pracownikom w miesiącu kwietniu.
– Przestój produkcyjny w okresie świąteczno-noworocznym bez zmian. Przerwa produkcyjna w dniach od 28 grudnia do 31 grudnia 2020 będzie rozliczna na podstawie zasad wskazanych w art. 81 Kodeksu Pracy.
– Spółka tymczasowo zawiesza stosowanie paragrafu 10 pkt 2a Regulaminu wynagradzania w przypadku czasowej niezdolności do pracy spowodowanej przez chorobę oraz pkt 2b Regulaminu wynagradzania w zakresie opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, które to zawieszenia obowiązywać będą do końca miesiąca kwietnia 2020 roku.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-03-27