Odszedł mistrz pszczelarstwa

30 grudnia w wieku 93 lat zmarł Edmund Dymek. Niezwykle zasłużony wroniecki mistrz pszczelarski. Na jego miodach wychowało się wiele pokoleń wronczan. Niezwykle szanowany w pszczelarskim środowisku. Kawaler Złotego Krzyża Zasługi.

Edmund Dymek pszczelarstwem zajmował się od 1967 roku. Pełniąc funkcję Prezesa Koła Pszczelarzy we Wronkach (1982 – 2012), dał się poznać jako dobry organizator i szkoleniowiec. Z jego inicjatywy w 1990 roku zdecydowana większość członków Koła podniosła kwalifikacje i przystąpiła do egzaminów państwowych uzyskując tytuł mistrza pszczelarza.

Zainicjował organizację pogadanek i wykładów na temat pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży. W maju i czerwcu 2002 zajęcia edukacyjne połączone z degustacją miodu odbyły się we wszystkich szkołach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wronki. Od 2003 zajęcia takie odbywają się cyklicznie w placówkach które zgłoszą takie zapotrzebowanie. W roku 2001 był inicjatorem przygotowania wystawy pszczelarskiej na powiatowych dożynkach we Wronkach. Wystawa cieszyła się dużą popularnością i uznaniem ze strony zwiedzających, idea ta jest kontynuowana przez Koło w ramach festynów organizowanych przez środowiska lokalne (Nadleśnictwo, Władze Gminy, Sołectwa). Jedną z atrakcji festynów i szkoleń był przygotowywany corocznie przez Kol. Edmunda przeszklony ul pokazowy.

Kol. Edmund Dymek prowadził pasiekę złożoną z 70 rodzin szczelich na terenie objętym Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000, aktywne podchodząc do ochrony przyrody. Oprócz pozyskiwania tradycyjnych produktów takich jak miód, wosk, pyłek, zajmował się także hodowlą matek rodzimych gatunków. Od 1978 testował matki pszczele początkowo dla WOPR w Koszalinie a następnie dla ODR Poznań. W działalności zakładał harmonijną koegzystencję człowieka i przyrody, dążącą do kompromisu między doraźnymi korzyściami ekonomicznymi a ochroną środowiska przyrodniczego. Posiada brązową, srebrną i złotą odznakę PZP. W 2003 roku otrzymał medal Dzierżona, a w 2010 statuetkę Dzierżona. Za działalność na rzecz pszczelarstwa w 2015 decyzją Prezydenta RP otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.


O jego pracy i zaangażowaniu można było wielokrotnie przeczytać artykuły publikowane w prasie lokalnej i regionalnej, opracowany przez Niego kalendarz biodynamiczny doczekał się publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym.

Funkcje w organizacjach pszczelarskich / czas pełnienia
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Koło Wrocław Krzyki / 1967 – 1979
Prezes Koła Wronki / 1982 – 2012
Honorowy Prezes Koła / od 2013

Kol. Edmund Dymek swoim zaangażowaniem, bezinteresownością i całkowitym oddaniem się pszczołom zyskał ogromne uznanie wśród braci pszczelarskiej.

via RZP Chodzież