Wyłoniono wykonawcę obwodnicy

81 404 116,62 zł – na tyle opiewa kwota złożona przez konsorcjum, które podejmie się wybudowania obwodnicy Wronek.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji inwestycji wybudowania obwodnicy Wronek.

Spośród 9 firm, które stanęły do przetargu wybrano tę złożoną przez konsorcjum firm COLAS sp. z o.o. oraz MOST sp. z o.o., ich oferta opiewa na kwotę 81 404 116,62 zł i jest ona najniższa wśród wszystkich zaproponowanych.


Obwodnica połączy ze sobą Nową Wieś oraz Smolnicę, wybudowane zostaną m.in. most na Warcie oraz wiadukt nad linią kolejową.

W ramach inwestycji, realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego powstanie obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek będzie zlokalizowany na ul. Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (gmina Wronki), a koniec na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 za rzeką Wartą we Wronkach. Zakres robót obejmie budowę m.in. trójprzęsłowego mostu nad Wartą, wiaduktu kolejowego nad linią PKP, wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki, trzech rond, przepustów drogowych, dróg dojazdowych do terenów przyległych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań.

informuje WZDW

Jeśli nie dojdzie do żadnych niemiłych niespodzianek, to obwodnicą pojedziemy za niecałe 4 lata.