Wronieckie Dni Pola 2019

Rozpoczęły się na sali wiejskiej w Kłodzisku, a zakończyły się w agroturystyce Marka Dobosza w Karolewie. Tak wyglądały tegoroczne dni pola w gminie Wronki.

W środę 19 czerwca odbyła się już VI edycja Dni Pola, które swój start miały na sali wiejskiej w Kłodzisku. Gospodarz spotkania Mariusz Makówka z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poznań- Biuro Gminne Wronki powitał zaproszonych gości:
– burmistrza Wronek Mirosława Wieczora,
– kierownika ARiMR w Szamotułach Sławomira Hazaka,
– powiatowego lekarza weterynarii dra Roberta Łęgosza z dr Sylwią Wojciechowską,
– prezes Banku Spółdzielczego we Wronkach Elżbietę Czosnowską i wiceprezes do spraw handlowych Elizę Sołtysiak,
– koordynatora powiatowego zespołu doradczego w Szamotułach Janusza Brodzika z pracownikami,
– rolników z gminy Wronki i z gminy Szamotuły.


Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące dofinansowań do produkcji rolnej oraz dopłat obszarowych.
Przez doktora weterynarii został przedstawiony problem ASF i bioasekuracji, a także rejestracji i uboju z konieczności zwierząt gospodarczych. Bank Spółdzielczy we Wronkach przedstawił swoją ofertę.

Zgromadzeni rolnicy po wysłuchaniu prelekcji udali się na pola:
-Patryka Odrobnego,
-Romana Popielskiego,
-Pawła Hoffmanna,
-Pawła Fojuda,
-Mateusza Bednarka,
-Wacława Grzelaka,
-Rafała Kasznego.

Gospodarze mieli okazję poznać proces technologiczny przerobu ścieków, w rozbudowanej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Na zakończenie wszyscy udali się do gospodarstwa agroturystycznego Marka Dobosza w Karolewie, gdzie czekał na nich poczęstunek.