Ponad pół miliona złotych dla sołectw

Od 2020 roku w gminie Wronki obowiązywać będzie fundusz sołecki. Sołectwa otrzymają ponad pół miliona złotych.

Blisko 8 tysięcy mieszkańców z 20 sołectw otrzyma swój budżet na realizację mniejszych inwestycji i zadań w swojej okolicy. O tym, na co pójdą pieniądze, zdecydują sami mieszkańcy. Tego typu budżet jest z powodzeniem realizowany co roku w pobliskim Ostrorogu, gdzie mieszkańcy na corocznych spotkaniach wybierają, jakie inwestycje należy dofinansować w kolejnym roku. Teraz podobnie będzie we Wronkach.


Poniżej przedstawiamy zaproponowane kwoty dla każdego sołectwa. W nawiasach podano liczbę mieszkańców.

Biezdrowo (630 mieszkańców) – 37 527,66 zł
Chojno (778 mieszkańców) – 44 219,34 zł
Ćmachowo (550 mieszkańców) – 33 910,54 zł
Głuchowo (77 mieszkańców) – 12 524,29 zł
Jasionna (334 mieszkańców) – 24 144,30 zł
Kłodzisko (315 mieszkańców) – 23 285,24 zł
Lubowo (150 mieszkańców) – 15 824,92 zł
Marianowo (296 mieszkańców) – 22 424,17 zł
Nowa Wieś (1433 mieszkańców) – 45 214,05 zł
Obelzanki (275 mieszkańców) – 21 476,68 zł
Pakawie (127 mieszkańców) – 14 785,00 zł
Popowo (475 mieszkańców) – 30 519,45 zł
Pożarowo (177 mieszkańców) – 17 015,70 zł
Rzecin (238 mieszkańców) – 19 803,76 zł
Samołęż (410 mieszkańców) – 27 580,57 zł
Stare Miasto (275 mieszkańców) – 21 476,68 zł
Stróżki (522 mieszkańców) – 32 644,55 zł
Wartosław (309 mieszkańców) – 23 013,95 zł
Wierzchocin (205 mieszkańców) – 18 111,69 zł
Wróblewo (383 mieszkańców) – 26 359,79 zł

Łącznie – 512 094,37 zł

Teraz zadaniem sołtysów jest dostarczenie informacji o planowanym budżecie do mieszkańców. Następnie mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczyć zaproponowane kwoty.

Sołectwa na rozdysponowanie środków mają czas do 30 września. Natomiast na 8 sierpnia zaplanowano spotkanie sołtysów z władzami gminy w celu omówienia procedur i regulaminu budżetu sołeckiego na rok 2020.