Susza – rolnicy mogą składać wnioski

W związku z wystąpieniem na terenie województwa wielkopolskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki informuje, że można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu gminy.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki w Biurze Obsługi Interesanta. Wzór wniosku dostępny jest w tym miejscu.


Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie, w celu potwierdzenia informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Poniżej znajduje się komunikat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, dotyczący zgłaszania strat w uprawach rolnych w związku z suszą.

Wielkopolska Izba Rolnicza z niepokojem obserwuje zjawiska pogodowe z ostatnich tygodni, związane z bardzo wysokimi temperaturami (35oC w cieniu) oraz brakiem opadów. Rolnicy alarmują, iż nastąpiło bardzo duże odparowanie wody, nie tylko na słabych glebach, ale również na IV i III klasie ziem.

W związku z tym nie tylko susza, ale i wysokie temperatury przyspieszają zmiany w roślinach, które nie tyle dojrzewają, co po prostu wysychają „na pniu”. Wiele plantacji, jak np. rzepaku i jęczmienia ozimego nie wykształca ziaren. Z lustracji pól wynika, że żniwa w Wielkopolsce mogą rozpocząć się jeszcze w czerwcu.

Komunikaty IUNG-PIB w Puławach dotyczące wystąpienia warunków suszy w Polsce ogłaszane są z pewnym opóźnieniem, natomiast straty w uprawach muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami.

W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje, aby rolnicy nie zgłaszali do urzędów gmin wniosków o oszacowanie strat „na ostatnią chwilę”, gdyż komisje nie zdążą zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy.

Standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są:

– kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,
– udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,
– udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,
– dzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

Biuro WIR, Poznań

via Wronki.pl
fot. Pixabay