Rok pod znakiem inwestycji

Niespełna 16 mln zł w tegorocznym budżecie zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi.

Dzięki dobrej współpracy z większością radnych Rady Miasta i Gminy Wronki wybudujemy kilkanaście kilometrów dróg i chodników, a także wykonamy kolejne projekty budowlane (m.in. droga z Chojna-Wieś w kierunku Chojna-Błota Małe, łącznik ul. Mickiewicza z ul. Dworcową, ścieżka rowerowa w kierunku Sierakowa, rozbudowa bulwaru, ul. Cienista, droga w Obelzankach, budowa obiektu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi oraz oświetlenie na ul. Sadowej, skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z ul. Przesmyk, przy rondzie Europa, na ul. Bocznej w Nowej Wsi, na ul. Garncarskiej, na ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi, na ul. Piaskowej, a także w Jasionnie, Biezdrowie, Lubowie, Karolewie, Obelzankach i Pożarowie). Warto też dodać, że przygotujemy koncepcję przebudowy fontanny na Placu Wolności i boiska do koszykówki na os. Zamość.

Pierwsze inwestycje zostały już zakończone:
– budowa drogi gminnej w rejonie os. Borek i ul. Mickiewicza,
– budowa łącznika ul. Łąkowej z ul. Rzecińską, 
– przebudowa ciągów komunikacyjnych w Wartosławiu (tzw. przełazek),
– przebudowa ul. Rolnej we Wronkach.

Trwa również realizacja innych:
– budowa kilometrowego odcinka drogi w Chojnie-Młyn,
– budowa chodnika przy ul. Towarowej,
– budowa prawoskrętu z os. Borek na ul. Mickiewicza,
– przebudowa drogi gminnej Lubowo-Karolewo,
– przebudowa ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi,
– przebudowa drogi gminnej w Głuchowie,
– przebudowa drogi gminnej w Marianowie,
– przebudowa drogi gminnej w Jasionnie (do boiska piłkarskiego),
– przebudowa gruntowych dróg gminnych: Kłodzisko-Pakawie, Ćmachowo, Jasionna (koło figury) i Głuchowo,
– przebudowa ul. Przesmyk na os. Zamość,
– utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza,
– rozbudowa garażu OSP Marianowo,

W tegorocznych planach jest jeszcze:
– budowa łącznik drogi powiatowej z planowaną obwodnicą Wronek (rozpoczęcie inwestycji w tym roku, a zakończenie       za dwa lata),
– przebudowa drogi gminnej w Kłodzisku,
– budowa drogi gminnej w Szklarni,
– przebudowa drogi gminnej w Samołężu,
– przebudowa gruntowych dróg gminnych: Piła, Dąbrowa, Samołęż,
– przebudowa rowów przydrożnych ul. Górnej w Nowej Wsi,
– wykonanie odwodnienia ul. Towarowej w kierunku Stróżek,
– budowa oświetlenia drogowego w Kłodzisku,
– budowa oświetlenia drogowego w Biezdrowie,
– budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi,
– rozbudowa cmentarza komunalnego,
– budowa i doposażenie placów zabaw w Mokrzu i Ćmachowie,
– budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych w Mokrzu i Obelzankach,
– ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Biezdrowie,
– wykonanie aneksu kuchennego w budynku kulturalno-socjalnym przy ul. Dębowej.

via Wronki.pl