Remont mostu w 2020 – czy na pewno?

Według Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu najbliższy możliwy termin remontu mostu drogowego we Wronkach to 2020 rok. Jednak i ten termin nie jest pewny.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu obecnie przygotowuje dokumentacją projektową dla mostu we Wronkach. Według Zarządu realizacja zadania ma nastąpić w 2020 roku.


Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach. Projekt ma być gotowy w grudniu 2019 r. Zatem najbliższy możliwy termin realizacji zadania to 2020 rok. Ostateczną decyzję podejmiemy jednak po zapoznaniu się ze szczegółami dokumentacji i przewidywanymi kosztami robót.

odpowiada Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Kinga Hedrych

Warto zwrócić uwagę na ostatnie zdanie napisane przez dyrektor Kingę Hedrych. Można je rozumieć w dwojaki sposób, że obecnie jeszcze nie ma ostatecznego terminu remontu mostu lub WZDW decyzję o remoncie mostu podejmie dopiero po zapoznaniu się z jego kosztami. Może dojść do sytuacji, że kwota potrzebna do jego naprawy będzie tak duża, że Zarząd nie podejmie się w ogóle prac.