Mikołaj Koza nominowany do nagrody

Wronczanin ponownie nominowany do Nagrody im. Macieja Frankiewicza.

Kapituła Nagrody im. Macieja Frankiewicza wybrała 10 osób – patriotów i społeczników, którzy zostali nominowani w tegorocznej edycji konkursu. Wśród wyróżnionych osób znalazł się wronczanin Mikołaj Koza.

Nagroda jest ufundowana dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza – człowieka prawego serca, wielkiej odwagi i konsekwencji w działaniu. Wiceprezydenta Miasta Poznania wiele razy udowadniającego, że niemożliwe jest możliwe, że warto w życiu mieć pasję, marzenia i je realizować. Za zasługi w walce o niepodległość Polski i demokrację otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Nagroda jest przyznawana osobom o cechach charakteryzujących Macieja Frankiewicza:
– niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań;
– miłość do Ojczyzny;
– krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu;
– prawość intencji i uczciwość w działaniach;
– poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi;
– optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi;
– pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami;
– rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania;
– życzliwy stosunek do otoczenia.

Zwycięzcę wybierze Kapituła Nagrody, ale od nas zależy, czy Mikołaj Koza zdobędzie nagrodę internautów.

16 czerwca wszyscy nominowani spotkają się na uroczystej gali, w czasie której zostanie ogłoszony zwycięzca nagrody. Mikołajowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!