VII edycja Nagrody im. Macieja Frankiewicza

Po raz siódmy zapraszamy Was do uczestnictwa w Konkursie im. Macieja Frankiewicza. Zgłoszenia przyjmujemy do północy 30 kwietnia 2018 roku.

Gala wręczenia Nagrody odbędzie się 16 czerwca w samo południe w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Nagroda im. Macieja Frankiewicza jest dla młodych, którzy postrzegają Ojczyznę, jako wartość najwyższą i dlatego zasługują na miano Patriotów wolnej Polski. Nagroda ufundowana jest dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza – człowieka prawego serca, wielkiej odwagi i konsekwencji w działaniu. Nagroda im. Macieja Frankiewicza ma formę statuetki oraz nagrody pieniężnej (5 000 zł).

Maciej Frankiewicz był założycielem Solidarności Walczącej, prowadząc świetnie zorganizowaną strukturę podziemną w Poznaniu w latach 80. ubiegłego wieku. Od 1994 roku związany z samorządem, pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Poznania. To z jego inicjatywy Poznań został jednym z czterech miast gospodarzy EURO 2012. Bliski był mu sport, który sam czynnie uprawiał. Współtworzył największy w Polsce Poznań Maraton, który od 2009 roku nosi jego imię. Więcej na temat Macieja Frankiewicza, można przeczytać w tutaj.

Cechy, którymi charakteryzował się Patron Nagrody:

odwaga, uczciwość
miłość do Ojczyzny
patriotyzm w życiu codziennym
odpowiedzialność za podejmowane decyzje
gotowość do działania na rzecz społeczności lokalnej
optymizm i otwartość na innych
pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
życzliwy stosunek do otoczenia

Jeśli znacie taką osobę zgłoście ją. Te można nadsyłać w tym miejscu.