Strajk nauczycieli – raport z egzaminów

Dziś w atmosferze strajku nauczycieli, gimnazjaliści przystąpili do egzaminów. We wszystkich wronieckich szkołach udało się je rozpocząć o czasie.

Urząd Miasta i Gminy Wronki wystosował komunikat do mediów w sprawie dzisiejszego egzaminu gimnazjalnego. Poniżej jego treść.

O godzinie 9:00 rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach i Szkole Podstawowej w Biezdrowie – dwóch placówkach prowadzonych przez gminę Wronki, w których naukę kończą gimnazjaliści. Przystąpiło do nich prawie 160 uczniów.

Od poniedziałku prowadzone były na bieżąco konsultacje na linii Ratusz-SAPO- dyrektorzy szkół. Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie wiceburmistrza Roberta Dorny, dyr. SAPO Lucyny Kędzioł, dyr. SP3 Doroty Babik, dyr. SP w Biezdrowie Danuty Maślony i dyr. SP w Chojnie Lidii Lorek, podczas którego omówiono kwestie organizacyjne związane z egzaminami zewnętrznymi (w dniach 10-12 kwietnia egzaminy piszą gimnazjaliści, w dniach 15-17 kwietnia – ósmoklasiści).

Szkoły są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów, o czym poinformowani byli też z odpowiednim wyprzedzeniem rodzice i uczniowie.