Gdzie można zapłacić mandat za picie alkoholu?

Robi się coraz cieplej i wszyscy sięgamy po różne napoje, w tym również piwo. Ostatnio miał miejsce jeden incydent na terenie gminy, który skłonił mnie do napisania paru słów na ten temat, aby wyjaśnić zmiany w prawie.

Aby nie podpaść stróżom prawa, przypominam o zmianach, jakie weszły w życie w 2018 r. w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Zmieniły się właśnie przepisy dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Gdzie zatem można pić alkohol?

– Zakaz spożywania alkoholu obowiązuje we wszystkich „miejscach publicznych”. Wyjątkiem są tu jedynie „miejsca przeznaczone do ich spożycia na miejscu”, czyli lokale i ogródki gastronomiczne.

Dodatkowo na terenie naszej gminy Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki
Nr LI/426/2018 (uchwała dostępna na stronie UMiG), wprowadzono odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu. Zgodnie z tą uchwałą alkohol można spożywać na terenach wyłączonych tylko w czasie trwania okazjonalnych imprez, koncertów, pikników i festynów. Nie można zatem spożywać sobie alkoholu, w tym piwa, między innymi w świetlicach wiejskich oraz na terenach do nich przyległych, kiedy tylko się chce. Świetlice wiejskie powinny być miejscami krzewienia kultury, sportu, w tym spotkań dzieci i młodzieży. Nie mogą to być zatem miejsca, gdzie zawsze pije się alkohol

Jeśli już zdecydujemy się na picie alkoholu pod chmurką, powinniśmy wiedzieć, że zgodnie z art. 46 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 proc. Nawet więc 2-proc. Radler, czyli mieszanka piwa z lemoniadą, nie zwalnia nas od odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia.

Za picie „pod chmurką” będzie grozić grzywna w wysokości 100 złotych.

Witold Waroś