Co z maturami? – strajk nauczycieli

Matury za pasem. Nie wiadomo, w jaki sposób zostaną przeprowadzone i czy w ogóle dojdzie do egzaminów. Do egzaminu dojrzałości przygotowują się również we Wronkach.

Do piątku w szkołach ponadgimnazjalnych muszą się odbyć posiedzenia rad pedagogicznych, w czasie których zapadnie decyzja o klasyfikowaniu uczniów i dopuszczeniu ich do matur. Aby taka rada miała moc sprawczą musi być kworum, czyli co najmniej 51% pedagogów z danej placówki. Z uwagi na strajk, występuje problem z organizacją takich rad.


Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że matury się odbędą. W tym celu do piątku ma dojść do nowelizacji ustawy oświatowej. –W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach – organowi prowadzącemu. – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Organem prowadzącym są władze gminy lub powiatu. W naszym wypadku – burmistrz oraz starosta.

Z naszych informacji wynika, że w obu wronieckich zespołach szkół doszło do klasyfikacyjnych rad pedagogicznych. Tym samym wronieccy uczniowie przystąpią do egzaminów maturalnych, które rozpoczną się 6 maja. Nie wiadomo jednak, kto zasiądzie w komisjach egzaminacyjnych.