„W obliczu Boga ślubuję!” – 100-lecie 56 pułku [FOTO]

100 lat temu żołnierze I batalionu 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich ślubowali na wronieckim Rynku wierność i służbę ojczyźnie. 10 marca 2019 roku słowa, które wtedy niosły się ulicami polskich Wronek ponownie rozbrzmiały.

Dzięki Wronieckiemu Stowarzyszeniu Historycznemu „Historica”, które kultywuje pamięć 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich, przemianowanego później na 56 pułk piechoty, oraz batalionowi dowodzenia 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy przyjęli tradycje obu historycznych jednostek wojskowych i dziś noszą imię porucznika Jana Rzepy, mogliśmy przenieść się do wydarzeń, które rozgrywały się na wronieckim Rynku 100 lat temu.


Na Rynku zjawili się dowódcy oraz żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, rekonstruktorzy z WSH Historica, władze miasta oraz delegacje m.in. z ZK Wronki oraz OSP Wronki. Mszę polową poprowadził ks. Janusz Małuszek. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.

Wiedzieli, że od nich tak wiele zależy. To, czy ta Ojczyzna tak bardzo przez nich upragniona będzie się rozwijała, będzie wzrastała i czy będzie bezpiecznie dla nich. Ta wolność, która wówczas przyszła, była szczególna. Budowali ją w czasie mszy świętej, w oparciu o swoją wiarę i o miłość do ojczyzny.

Dziś, sto lat później, kiedy gromadzimy się na wronieckim Rynku mamy tę wolność. Jesteśmy ludźmi wolnymi, bo tak chce Pan Bóg. Żyjemy w innych czasach, ale to wcale nie oznacza. że ta wolność, raz dana człowiekowi, będzie towarzyszyła mu przez całe życie. Dlatego też w dużej mierze zależy to od was, jak również od każdego z nas. Czy tę ojczyznę, którą też współtworzymy, będziemy budowali w oparciu o zasady, o przykazania, czy damy się zwieść jakimś różnym ideologiom, które próbują się wedrzeć w nasze serca.

Nie dajmy sobie odebrać wiary, nie dajmy sobie odebrać tej wolności, do której wszyscy jesteśmy powołani, którą obdarzył nas Pan. Bo on chce, abyśmy takimi byli. Niech doświadczenie historii uczy nas, w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy postępować dla siebie, dla drugiego człowieka i dla naszej umiłowanej Ojczyzny – Polski.

powiedział ks. Janusz Małuszek przed uroczystą przysięgą

Następnie rekonstruktorzy z WSH Historica złożyli przysięgę na sztandar (będący repliką) 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Treść roty przysięgi odczytał Dariusz Roszak, prezes Historiki.


W obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, ślubuję: że Polsce, ojczyźnie mojej i sprawie całego narodu polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju ojczystego i dobra narodowego, do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i przełożonym swoim, mianowanym przez tenże Komisariat, zawsze i wszędzie posłusznym będę, że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to przystoi na mężnego i prawego żołnierza Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową.

Następnie kolumna żołnierzy przeszła ulicami Wronek pod skwer imienia porucznika Jana Rzepy. Tam odbył się apel poległych. Żołnierze oddali cześć pamięci tym, którzy przelali krew za ojczyznę. Złożono również kwiaty pod kamieniem, poświęconym najdłużej żyjącemu powstańcowi wielkopolskiemu.

Uroczystości zakończyły się we wronieckim muzeum, gdzie otwarto wystawę poświęconą formacjom wojskowym, których święto dziś obchodzono.