Strażacy z Chojna podsumowali rok 2018

W 2018 roku strażacy z Chojna wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych 46 razy. 9 marca spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym.

Na zaproszenie jednostki z Chojna przybyli goście:
st. kpt. Arkadiusz Rakowski, dh Stefan Kaszkowiak, dh Andrzej Liszkowski, nadleśniczy Grzegorz Kupka, ks. Paweł Pawlicki, Piotr Rzyski, Jarosław Mikołajczak oraz Lidia Lorek, Maria Dembina i Aleksandra Jankowska.

Sprawozdanie z działalności przedstawił dh Paweł Kahl – naczelnik OSP Chojno. Zarząd otrzymał absolutorium oraz przyjęto plan działalności na 2019 rok oraz nowy statut jednostki.

Obecnie w OSP Chojno jest 46 członków czynnych i 7 honorowych. Przy jednostce prężnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W minionym roku strażacy uczestniczyli w 46 akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także społecznie przepracowali wiele godzin, aby utrzymać w dobrym stanie strażnicę i jej otoczenie.

Człowiek czuje ogromny spokój, że nie musi się martwić. Wie, że cokolwiek się wydarzy to są ludzie, którzy odpowiedzialnie wypełniają swoje zadanie, którego się podjęli. Mam naprawdę ogromną radość z tego, że jest straż pożarna w Chojnie.

mówił Ks. Paweł Pawlicki

Zastępca komendanta PSP st. kpt. Arkadiusz Rakowski mówił o akcjach na terenie powiatu:

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w waszym zebraniu. Chciałbym serdecznie podziękować za miniony 2018 rok. Jak niektórzy zapewne już wiedzą, nasz powiat w 2018 roku miał 1568 wyjazdów, co klasyfikuje nas na siódmym miejscu w województwie na 41 powiatów. Wyprzedzają nas tylko wielkie miasta jak Poznań, Piła, Gniezno, Leszno. Jesteśmy powiatem bardzo obciążonym pod względem ilości akcji. Chciałbym serdecznie podziękować za udział w tych akcjach, ponieważ JRG nie jest blisko Chojna, dzieli nas kawałek drogi, czas dojazdu alarmowego z Szamotuł to ok. 35 minut, a każda minuta ma znaczenie.

Dziękujemy strażakom z Chojna za ich zaangażowanie, nie tylko w akcje ratowniczo-gaśnicze, ale także w działalność prewencyjną i społeczną.