Senator Libicki odwiedził Warsztaty Terapii Zajęciowej

W poniedziałek 11 marca senator Jan Filip Libicki przyjechał do Wronek i odwiedził uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Uczestnicy wronieckich Warsztatów Terapii Zajęciowych mieli okazję poznać i porozmawiać z senatorem Janem Filipem Libickim. Parlamentarzysta z ciekawością zwiedził obiekt WTZ i na własne oczy przekonał się, jak dobrze funkcjonuje wroniecka instytucja.


Nie obyło się bez prezentów. Zarówno senator jak i również obecny burmistrz Robert Dorna otrzymali od uczestników Warsztatów ręcznie wykonane upominki.

Spotkanie było również okazją do rozmowy senatora z dyrekcją WTZ. Merytoryczna dyskusja i zobrazowanie sposobu działania tego typu instytucji może w przyszłości przynieść zmiany w prawie i udoskonalić funkcjonowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.