Numery domu to kwestia bezpieczeństwa

Policja zapuka do drzwi, każdego nieoznakowanego budynku w powiecie szamotulskim.

Każdy mieszkaniec bądź właściciel budynku jest zobowiązany do oznakowania posesji. Nie wynika to tylko z obowiązku prawnego. Takie oznaczenia ułatwiają również pracę służbom, które dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Obowiązek oznakowania posesji wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 250,00 zł.

brzmi Kodeks Wykroczeń

Każdego dnia ratownicy medyczni, strażacy czy policjanci błądzą, szukając adresu wskazanego w zgłoszeniu. Wiąże się to z wydłużającym się czasem dotarcia do poszkodowanego, dla którego każda minuta jest na wagę złota.
Niejednokrotnie muszą pytać mieszkańców, gdzie mogą znaleźć ten adres. Co gdy nawet ci nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć?

Policjanci do dnia 30 kwietnia 2019 roku przeprowadzą działania na terenie powiatu szamotulskiego odwiedzając domostwa, których budynki mają nieczytelny bądź w ogóle nie posiadają widocznego numeru porządkowego.

czytamy na stronie Szamotulskiej Policji

fot. Pixabay