O Mickiewicza zdecyduje NSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Gminy Wronki w sprawie przekazania ulicy Mickiewicza. Sprawę rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

W czerwcu zeszłego roku Rada Miasta i Gminy Wronki na drodze uchwały zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Rady Powiatu Szamotulskiego o przekazanie Gminie Wronki blisko 12 kilometrów dróg. Zdaniem burmistrza Mirosława Wieczora oraz wronieckich rajców decyzja ta mogła naruszyć obowiązujące przepisy prawne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Gmina i powiat spotkają się w sądzie?
Gmina i powiat na sądowej ścieżce

Po ponad pół roku oczekiwania, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił złożoną w sierpniu skargę. Gminie Wronki przysługuje w tej sprawie odwołanie do sądu wyższej instancji. Z czego skorzystano. Burmistrz Mirosław Wieczór poinformował, że wspólnie ze starostą Beatą Hanyżak zdecydowali o tym, że to Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie spór.

W obecnej sytuacji trudno wskazać możliwy termin wydania kolejnej sądowej decyzji. Nie wspominając o dacie ewentualnego remontu ulicy Mickiewicza. Jeśli do tego dołożyć niedawną informację dotyczącą obwodnicy Wronek wychodzi na to, że rok 2019 może nie przynieść kluczowych rozstrzygnięć dla najważniejszych spraw drogowych we Wronkach w postaci podjęcia prac.

fot. Wrodron