Fotowoltaika dla Wronek

Niemal rok mieszkańcy Wronek czekali na to, aby projekt rozwoju odnawialnych źródeł energii znalazł się na liście wspieranych projektów przez Województwo Wielkopolskie.

14 lutego Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia ilości podmiotów do dofinansowania projektu w ramach konkursu dla działania „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”.

Wśród wzbogaconej listy wnioskodawców znalazła się Gmina Wronki z projektem dofinansowania dla Rozwoju odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki.

Koszt całkowity projektu wyniesie niecałe 9 mln złotych, natomiast dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  to 7 mln złotych.

Wroniecki projekt jest ostatni na liście, uwzględnionych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Ta informacja ucieszy osoby, które zgłosiły swoją chęć do uczestnictwa w projekcie.

fot. Pixabay