Co z tym mostem?

Plotka gminna niesie, że w ciągu najbliższych tygodni może dojść do ponownego zamknięcia mostu drogowego we Wronkach.

Po Wronkach krąży informacja sugerująca, że w marcu bądź kwietniu (zależy od rozpowiadanej wersji) ma dojść do ponownego zamknięcia mostu drogowego na Warcie.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował portal Moje Wronki, że nie ma w planach robót na przeprawie, które miałyby skutkować zamknięciem przeprawy. WZDW nie wskazał jednak jednoznacznie, że nie będzie prowadził prac.

W grudniu pisaliśmy, że przygotowania do prac remontowanych mogą potrwać nawet rok.

WZDW prowadzi kompleksowy monitoring konstrukcji mostu i skarp przyczółka, a także – przy współpracy m.in. z właścicielami sąsiednich nieruchomości – osuwiska występującego na znacznie szerszym terenie niż rejon przeprawy. Plan monitoringu przekazano wszystkim zainteresowanym stronom tj. Urzędowi Miasta i Gminy Wronki, Zakładowi Karnemu oraz Przedsiębiorstwu Komunalnemu. Choć WZDW w Poznaniu nie może narzucić im działań, dla każdej działki wskazano punkty stałe, w których należy systematycznie wykonywać pomiary trygonometryczne.

pisał w grudniu Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

WZDW miało zlecić opracowanie projektu technicznego wzmocnienia i stabilizacji skarpy w obrębie samego mostu. Przygotowanie projektu może potrwać nawet do roku. Jak wskazał Zarząd, bez zapewnienia stateczności skarpy i likwidacji osuwiska na terenie obejmującym aż kilka działek, dopuszczenie użytkowania mostu w pełnej nośności prawdopodobnie nie będzie możliwe. Szacunkowo koszt naprawy może wynieść nawet kilkanaście milionów złotych.