Zbigniew Gzyl nie jest już nadleśniczym

Zbigniew Gzyl przestał pełnić funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki. Decyzja zapadła kilka dni temu.

Jak się nieoficjalnie dowiedział portal mojeWronki.pl, ten wieloletni i zasłużony leśnik nie tylko przestał pełnić funkcję nadleśniczego, ale także został zwolniony z Lasów Państwowych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych nie skomentowała tej decyzji, jak również nie podano jej powodów.

Zbigniew Gzyl swoją funkcję sprawował od 15 kwietnia 2002 roku. Jego następcą został Grzegorz Kupka, dotychczas związany z Nadleśnictwem Krucz.