Druh potrzebuje pomocy

Jako strażak wielokrotnie niósł pomoc. Po tym jak uległ ciężkiemu wypadkowi sam jej potrzebuje. Pomóżmy Angelo Alvesowi powrócić do zdrowia.

Mam 35 lat i do 24 września 2018, prowadziłem całkiem fajne życie prywatne i rodzinne. W tym dniu uległem wypadkowi w pracy. Przygniecenie przenośnikiem na prawą połowę twarzy.
W tomografii komputerowej wyszło że mam mnogie złamania twarzoczaszki tym między innymi złamanie wielofragmentowe łuku jarzmowego,zatoki szczękowej i wyrostka zębodołowego, stropu oczodołu z drobnym fragmentem szczelinie oczodołowej górnej, odłamaniem wyrostka skrzydłowatego kości klinowej po prawej stronie,złamanie wyrostka dziobistego żuchwy ze znacznym przemieszczeniem przyśrodkowym, zwichnięcie w stawie skroniowym-żuchwowym, złamanie trzonu żuchwy linii po środkowej z wydzieleniem trójkątnego fragmentu przemieszczony ku tyłowi.
Nie wszystko refunduje NFZ, dlatego zwracam się o pomoc w sfinansowaniu tę kosztowną jak dla mnie operację.

Aby pomóc Angelo Alvesowi należy wejść pod ten adres. Podczas licznych akcji, w których uczestniczył jako strażak niósł pomoc. Teraz on jej potrzebuje.