Urzędy zabrały głos w sprawie wydarzeń przy moście

Burmistrz Mirosław Wieczór, WINB, WUW oraz WZDW przedstawiły krótkie komunikaty dotyczące porannych wydarzeń na moście.

Mirosław Wieczór – burmistrz Wronek
Trwają przygotowania do otwarcia mostu dla pojazdów do 3,5 t i pieszych. Wraz z właścicielem mostu (WZDW) czekamy na dzisiejszy komunikat pani inspektor (WINB) w tej sprawie.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z pytaniami do przedstawionej wcześniej ekspertyzy geotechnicznej. WZDW poprosił więc autorów ekspertyzy o złożenie odpowiednich wyjaśnień. Po ich otrzymaniu, niezwłocznie przekażemy odpowiedzi do WINB. W związku z powyższym nie spodziewamy się dzisiaj decyzji lub komunikatu WINB w sprawie mostu.Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Panie Burmistrzu, prosimy podawać rzetelne i sprawdzone informacje – WINB nie otrzymał od WZDW odpowiedzi na zadane pytania, w związku z tym żadna decyzja nie może zostać wydana. Ponadto, informacje na temat dzisiejszych komunikatów WINB-u są nieprawdziwe.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
W związku z informacjami podawanymi w mediach społecznościowych przez burmistrza gminy Wronki, Wielkopolski Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że sugestie dotyczące (cyt.)„dzisiejszego komunikatu pani inspektor” na temat ewentualnego otwarcia mostu są nieprawdziwe.

Prosimy o podawanie rzetelnych i sprawdzonych informacji. WZDW nie przesłał WINB wiążących odpowiedzi, na podstawie których można byłoby wydać decyzje. W związku z tym, bez uzupełnień ze strony WZDW, decyzja nie zostanie podjęta. Ewentualne pytania, kiedy to nastąpi, należy kierować do WZDW.

Most zamknięty jest już przez:
[counter date=2018/08/29-18:30:00][after]

[timer]

[/counter]
A mieszkańcy Wronek nadal czekają…