Pomóżmy zorganizować Franciszkańskie Spotkanie Młodych!

Franciszkanie z Wronek chcą zaprosić i ugościć na koniec roku 2018 ponad 400 osób z całej Polski. Każdy z nas może pomóc w organizacji Franciszkańskiego Spotkania Młodych.

Spotkanie odbędzie się w dniach 27-30 grudnia 2018 roku pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym”. Młodzież będzie rozważać wartości patriotyzmu, wolności, odpowiedzialności i dojrzałości. Ma to być okazja do spotkania ludzi młodych z ludźmi wykluczonymi – biednymi, samotnymi, odrzuconymi.

Wspólnie z braćmi franciszkanami zachęcamy do włączenia się w pomoc temu dziełu – modlitewną i finansową. Zapraszamy do pomocy media, przedsiębiorców, organizacje. Każdy z nas może sprawić, że zaproszona młodzież poczuje się w naszym mieście jak w domu i miło zapamięta spędzony czas.

W trakcie spotkania przewidziano:

– spotkanie młodych;
– zaduma nad darem prawdziwej wolności;
– Słowo Boże, Spotkanie z Miłością…
– modlitwa o pokój ponad wszelkimi podziałami;
– wyjście do potrzebujących, odrzuconych i samotnych;
– przestrzeń spotkania ludzi młodych z wykluczonymi (m.in. stół wigilijny);
– koncert „za wolności”;
– teatr, muzyka, ogień, uwielbienie.

Pomóżmy zbudować tę przestrzeń! Bracia pokornie proszą o wsparcie modlitewne oraz finansowe.

Franciszkańska Fundacja HODOS
ul. Poznańska 49
87-100 Toruń

Rachunek bankowy: PL 60 1440 1387 0000 0000 1670 0525
Z dopiskiem w tytule: DNI BRATERSTWA

więcej informacji: [email protected]