Komin Mączkarni przechodzi do historii [FOTO]

Trwa rozbiórka jednego z ostatnich elementów Zakładów Przetwórstwa Ziemniaczanego we Wronkach. Pracownicy przy pomocy ciężkich maszyn walczą z kilkudziesięciometrowym kominem powstałych w 1886 roku zakładów.

„Mączkarnia” powstała w 1886 roku w wyniku przebudowy i adaptacji pomieszczeń oraz urządzeń po byłej garbarni. Założycielem Zakładu był Bank Rolniczo-Przemysłowy „Kwilecki, Potocki i spółka” w Poznaniu. W pierwszym okresie produkowano syrop i cukier gronowy. W 1889 zaczęto produkcję mączki ziemniaczanej.

W 1902 roku fabrykę unieruchomiono, a następnie sprzedano firmie niemieckiej we Frankfurcie nad Odrą. W 1909 rozszerzono produkcję przez wprowadzenie suszenia wycierki.

W 1912 roku fabryka wroniecka stała się znowu samodzielnym zakładem przyjmując nazwę Towarzystwo Akcyjne Przetworów Ziemniaczanych, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością we Wronkach. W wyniku połączenia się w 1929 roku z Zakładem Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu większość akcji (75%) przeszła w ręce polskie.
W dwudziestoleciu międzywojennym Zakład zaczął wprowadzać nowe wyroby: w 1924 karmel do piwa, a w 1927 kleje roślinne. W czasie okupacji pod względem organizacyjnym jak i asortymentowym Niemcy nie wprowadzili większych zmian.Dzięki udaremnieniu wywozu w głąb Niemiec najważniejszych części maszyn przez pracowników: Stanisława Górzawskiego, Franciszka Kaseję, Sylwestra Jabłońskiego, Walentego Turostowskiego – Zakład był zdolny do podjęcia pracy zaraz po oddaleniu się frontu. Pracę rozpoczęto 9 maja 1945 roku. Upaństwowienie Zakładu nastąpiło 14 grudnia 1950 roku, w którym to dniu Zakład otrzymał nazwę: Zakład Przemysłu Ziemniaczanego Wronki. Po wielu reorganizacjach ostatnia zmiana nazwy nastąpiła 1.07.1976 r. na Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Pile, Zakład Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach.

Lata 1945–1986 to stała rozbudowa i modernizacja Zakładu. Znacznie zwiększono asortyment produkowanych wyrobów. W 1960 roku zaczęto produkować polotex, a w dwa lata później preparat używany w poszukiwaniach górniczych (wiertnictwo), rotosol, rotocal, rotopol, rototerm. Są to wyroby, których produkcję wszczęto jako antyimportową. Zakład we Wronkach był wtedy ich jedynym wytwórcą w kraju. Zatrudnienie w końcu 1986 roku wyniosło 326 osób.

via Wronki Z dziejów miasta. Od czasów najdawniejszych do 1945 roku. autorstwa Czesława Grota