Kim był Walenty Błażejewski – patron nowej ulicy?

W najbliższą sobotę, 6 października odbędzie się uroczystość nadania nazwy niedawno zmodernizowanej ulicy przy Szkole Podstawowej nr 2. Kim był Walenty Błażejewski?

Walenty Błażejewski – był w okresie dwudziestolecia (1919–1939) postacią we Wronkach wybitną, cieszącą się dużym autorytetem i poważaniem za wkład w wyzwolenie Wronek spod pruskiego panowania, a także za przewodzenie miejscowym sokołom.

Urodził się 27 stycznia 1878 roku w Kłecku pod Gnieznem. We Wronkach osiedlił się już jako człowiek dorosły i dość wcześnie wstąpił do powstałego w 1885 roku w Wielkopolsce Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Jego zaangażowanie, jako polskiego patrioty, uwidoczniło się już przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia 1918 roku), kiedy został członkiem powstałej we Wronkach 11 listopada 1918 roku Rady Robotniczo-Żołnierskiej, z której zrodził się wkrótce polski Komitet Tajny.

W. Błażejewski, stając na czele sokołów, stworzył z nich, oczywiście za ich aprobatą, oddział zbrojny (około 100 powstańców), którego celem było zbrojne opanowanie niemieckich oddziałów wojskowych oraz zdobycie więzienia, co nastąpiło 30 grudnia 1918 roku. Rozpraszając niemiecką załogę więzienną i stacjonujące tam pruskie wojsko, powstańcy zdobyli cały park artyleryjski, pozyskali ciężkie karabiny maszynowe i także kilka karabinów ręcznych. Uzbrojenie to przydało się wronieckim powstańcom, którzy pod dowództwem naczelnika Błażejewskiego walczyli następnie w drodze do Miałów, a także uczestniczyli w walkach pod Klempiczem, Sierakowem i Kamionną.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Błażejewski mieszkał nadal we Wronkach, w dalszym ciągu pełniąc godność naczelnika SOKOŁA. Ciągle aktywny, uczestniczył w wielu społeczno-politycznych poczynaniach do 1939 roku. Zmarł 22 stycznia 1951 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wronkach.

W 1969 roku, z okazji obchodów 50. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Ziemi Szamotulskiej urządziło okolicznościową wystawę w Baszcie Halszki. Wówczas to córka naczelnika, śp. Klara udostępniła dla tej ekspozycji nieco zachowanych pamiątek po swym ojcu, wśród których znalazły się fotografie i dyplomy.

W sobotę 6 października o godz. 11:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach odbędzie się uroczystość nadania nazwy ulicy Walentego Błażejewskiego.

Janusz Łopata-Łowiński / „Wronieckie Sprawy” 1995, nr 1, s. 8
via Piotr Pojasek / Muzeum Ziemi Wronieckiej