Wgląd w plany zmian zagospodarowania przestrzennego

Jeszcze można zobaczyć projekt zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Biezdrowo, Lubowo, Pożarowo i Wartosław, który wyłożony jest w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki.

W Urzędzie Miasta i Gminy Wronki od 31 lipca można zobaczyć projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości: Biezdrowo, Lubowo, Pożarowo i Wartosław oraz ich prognozy oddziaływania na środowisko. Wgląd będzie możliwy do 21 sierpnia br.



Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozważaniami w planie będzie miała miejsce w sali nr 3 w Urzędzie MiG Wronki dnia 8 sierpnia, o godzinie 16:00.

Wszelkie uwagi, dotyczące projektu, można wnosić w terminie nieprzekraczalnym do 5 września i wyłącznie w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie wronki.pl