Trwają rozmowy w Amice

12 marca br. w Fabryce Kuchni odbyło się spotkanie rozpoczynające rozmowy na temat wzrostu płac i zmian w systemie wynagradzania pracowników. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Związku Zawodowego, Reprezentanci Pracowników oraz Przedstawiciele Pracodawcy.

Podczas spotkania zaprezentowano sytuację rynkową firmy oraz omówiono możliwe kierunki zmian i wariantów wzrostu płac. Dyrekcja zaproponowała dwa realne (przeanalizowane w oparciu o możliwości finansowe firmy) warianty wzrostu wynagrodzenia:
Wariant nr 1:
Wzrost pensji o 1 zł/h brutto dla wszystkich pracowników godzinowych.
Wariant nr 2:
Wzrost pensji o 3,5 zł/h brutto dla wszystkich pracowników godzinowych przy jednoczesnym przeniesieniu wszystkich premii do podstawy zatrudnienia (uniezależnieniu tej części wynagrodzenia od czynników zewnętrznych) oraz rezygnacji ze wszystkich świadczeń wliczanych w rozbudowane pakiety socjalne.

Przedstawiciele Pracodawcy poinformowali też przedstawicieli Związku Zawodowego i Pracowników, że w przypadku spełnienia wszystkich postulatów zawartych w przekazanych postulatach, budżet płacowy musiałby zostać podniesiony o około 50 milionów złotych rocznie. Listy tych postulatów nie przekazujemy na zewnątrz – pozostawiamy to drugiej stronie prowadzonych rozmów, gdyż nie mamy jednoznacznego przekazu, że cała załoga i wszyscy przedstawiciele identyfikują się ze wszystkimi postulatami. Ze swej strony ustosunkowaliśmy się do nich podczas spotkania.
Obecnie strony analizują sytuację. Datę następnego spotkania ustalono na poniedziałek 19 marca br.

Tomasz Pietrzyk
rzecznik prasowy Amica S.A.