Brak pozwoleń na budowę obwodnicy

Na jakim etapie znajduje się obecnie budowa obwodnicy? Wielu wronczan zadaje sobie to pytanie, dlatego zwróciliśmy się z takim zapytaniem do inwestora – Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Od pewnego czasu do Wronek zwożone są tony kruszywa pod budowę obwodnicy. Nie są to jednak prace właściwe, ale etap przygotowawczy, jaki przeprowadza obecnie wykonawca obwodnicy – przedsiębiorstwo Budimex. Składowany materiał można zauważyć w Nowej Wsi w postaci hałdy, a także na Stróżkach.

Mająca rozpocząć się w tym roku budowa obwodnicy Wronek utknęła w biurokratycznej machinie między wojewódzkimi instytucjami: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Jak informuje nas pierwsza z wymienionych instytucji, obecnie trwa procedowanie złożonych do Wojewody Wielkopolskiego w grudniu 2017 roku wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WZDW odesłało nas w tej sprawie właśnie do Wojewody.

Zapytaliśmy Zarząd Dróg również w kwestii planowanych prac modernizacyjnych na linii kolejowej E59. Kolejarze wymieniać będą trakcję, a drogowcy wybudują przecież wiadukt ponad trasą kolejową. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy te dwie inwestycje nie będą ze sobą kolidować.

Projekt obwodnicy Wronek został uzgodniony ze spółką PKP Polskie Koleje Liniowe również pod kątem rozwiązań projektowych dla linii kolejowej. Nie przewidujemy więc dodatkowych utrudnień.odpowiada Paulina Jęczmionka-Majchrzak, specjalista ds. kontaktów z mediami i PR przy WZDW

Wielkopolski Urząd Wojewódzki potwierdza, że w grudniu wpłynęły wnioski od inwestora. Jednak na początku lutego druga strona została wezwana do uzupełnienia wniosku i złożenia stosownych wyjaśnień, takowe zostały przedłożone ostatniego dnia lutego. Wnioski po raz drugi nie przeszły odpowiednich procedur i na początku marca Urząd Wojewódzki ponownie wezwał inwestora do ich uzupełnienia.

Obecnie procedowane są dwa wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184: Część 1 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 oraz Część 2 – od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P”.

Oba wnioski wpłynęły do Urzędu w dniu 21 grudnia 2017 r. Inwestor – Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzki w Poznaniu, pismem z dnia 6 lutego 2018 r. został wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia stosownych wyjaśnień, które przedłożył w dniu 28 lutego 2018 r. Wojewoda Wielkopolski ponownie w dniu 2 marca 2018 r. wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień (oczekujemy na udzielenie odpowiedzi).

Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie jeszcze nawet zakładanego terminu wydania decyzji.odpowiada Tomasz Stube, kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej przy WUW.
Jak wskazuje Urząd Wojewódzki, nie sposób określić termin wydania decyzji pozwoleń na budowę. Dlatego też nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa. I czy to jedyny problem związany z inwestycją.

Podzielona na dwie części inwestycja kosztować będzie odpowiednio: pierwsza 24.487.587,00 złotych brutto, a druga 24.643.942,00 złotych brutto. Budowa ma się zakończyć najpóźniej w 2019 roku.

fot. WroDron