ZK Wronki ma nowego zastępcę

Zakład Karny we Wronkach ma nowego zastępcę dyrektora, powołano go 20 lutego.

Rozkazem personalnym, płk Marceli Sauermann – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał z dniem 20 lutego na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach mjr. Zbigniewa Konopackiego, dotychczasowego specjalistę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

via Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu