Skutki potrącenia – policja apeluje o rozwagę

We wtorek na ulicy Mickiewicza doszło do potrącenia pieszej. Policja przypomina o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach apeluje także o rozwagę.

Piesi, to grupa uczestników ruchu drogowego, która w przypadku zdarzenia drogowego jest znacznie bardziej narażona na urazy niż kierujący samochodami. Dlatego, to właśnie oni, powinni szczególnie dbać o własne bezpieczeństwo na drodze. Przykre konsekwencje spotkały wczoraj kobietę, która poza przejściem dla pieszych przechodziła przez jezdnię. Apelujemy o rozwagę na drogach.

Panujące niskie temperatury mogą okazać się niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego. Śliska nawierzchnia jezdni utrudnia jazdę kierującym pojazdami. Często zdarza się również, że piesi spieszą się, aby jak najszybciej dotrzeć do celu i jak najkrócej przebywać na mrozie. W tym celu, skracają sobie drogę i nie przechodzą przez przejścia dla pieszych lub np. przebiegają przez jezdnię.
Pieszym bywa każdy z nas. Powinniśmy więc pamiętać, że jako piesi nie jesteśmy zwolnieni z przepisów ruchu drogowego. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy ich szczególnie uważnie przestrzegać, gdyż w przypadku zdarzenia drogowego każdy pieszy jest znacznie bardziej narażony na urazy niż np. kierujący samochodem.

O przykrych konsekwencjach przechodzenia przez jezdnię poza przejściem dla pieszych mogła się przekonać mieszkanka Wronek. Wczoraj (27.02) blisko godziny 20.00 policjanci interweniowali w związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło na ul. Mickiewicza we Wronkach. Z ustaleń na miejscu zdarzenia wynikało, iż piesza, która przechodziła przez jezdnię poza przejściem dla pieszych wtargnęła bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Kierujący samochodem marki Mazda tłumaczył, iż nie miał nawet szans wyhamować. Piesza została przetransportowana do szpitala. Tam została jej udzielona niezbędna pomoc. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Samochód, który brał udział w zdarzeniu posiadał uszkodzenia, ale co najważniejsze ucierpiało zdrowie pieszej. Nie była to jedyna niedogodność, która spotkała kobietę w związku z popełnionym wykroczeniem. Została również ukarana mandatem za spowodowanie kolizji drogowej.

Warto dodać, że okolice miejsca zdarzenia są znane interweniującym funkcjonariuszom szamotulskiej drogówki. Powyżsi policjanci, pełniąc służbę na terenie Wronek często podejmują interwencje właśnie wobec osób, które przechodzą tam w miejscach niedozwolonych. Całkiem niedaleko znajduje się przejście dla pieszych, dlatego apelujemy, aby przejść kilka metrów dalej i skorzystać z miejsca wyznaczonego do przechodzenia przez jezdnię.

Warto zapamiętać jakie obowiązki i jakie zakazy dotyczą pieszych.

Właśnie dlatego przypominamy wybrane przepisy dotyczące pieszych określone w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym:

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie

dla pieszych lub po chodniku.
Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz (…) korzystać z przejścia dla pieszych (…).

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu (przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni).*

Pieszemu zabrania się:

a. wchodzenia na jezdnię:

– bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
– spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
b. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
c. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
d. przebiegania przez jezdnię;
e. chodzenia po torowisku;
f. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
g. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla h. pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują. *

* – Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

via mł.asp. Sandra Chuda / KPP Szamotuły