Bezpieczeństwo w trakcie ferii

Ferie zimowe uczniów szkół województwa wielkopolskiego już trwają, zadbajmy, aby były bezpieczne.

Ferie zimowe uczniów województwa wielkopolskiego rozpoczęły się w poniedziałek 12 lutego i trwać będą do 25 lutego. Ta dwutygodniowa przerwa będzie czasem odpoczynku od nauki, ale i czasem rozrywki. Zadbajmy o to, aby po tym okresie wszyscy cało wrócili do swoich obowiązków.

Rodzice zamierzający wysłać dzieci na obóz czy kolonie mają możliwość sprawdzenia wiarygodności ich organizatora oraz ewentualnego zgłoszenia uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

Od 1 marca 2010 roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku. Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest baza zawierająca informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.
Przed wyjazdem dziecka autokarem na ferie lub wycieczkę, sprawdź, kto i gdzie organizuje jego wyjazd i pobyt. Dowiedz się czy ktoś ze znajomych nie wysłał na wakacje swojej pociechy korzystając z usług tego samego przewoźnika.

ZAPAMIĘTAJ!!! – NIŻSZA CENA WYNAJĘCIA AUTOKARU NA WYCIECZKĘ NIE POWINNA DECYDOWAĆ O WYBORZE PRZEWOŹNIKA.

Ustal, czy wychowawcy i opiekunowie mają odpowiednie kwalifikacje. Dowiedz się, jaki jest program pobytu i czy jest on zgodny z oczekiwaniami Twoimi i Twojego dziecka. Zgłoś z wyprzedzeniem w jednostce Policji, czas i miejsce wyjazdu zorganizowanych grup, w celu umożliwienia dokonania kontroli kierowcy i stanu technicznego autokaru przed wyjazdem.zwraca uwagę wielkopolska policja

Większość dzieci i młodzieży wyjeżdża na zimowiska i rodzinne wycieczki, ale część zostaje w domu i ferie spędzać będą na przydomowych podwórkach, lodowiskach czy placach zabaw, w parkach oraz nad zamarzniętymi zbiornikami wodnymi, zaopiekujmy się dziećmi i młodzieżą, aby te wakacje nie były czasem tragedii najmłodszych.

Wyjazdy rozpoczęły się już w piątek, kiedy dzieci wróciły ze szkoły i razem z rozpoczynającym się weekendem zaczęły swoje zimowe wakacje, przez co na drogach zrobił się większy ruch. Więcej autobusów i samochodów osobowych, dlatego bezpieczeństwa na drogach strzec będą inspektorzy transportu drogowego.

Na co funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę?
-na stan techniczny autobusów używanych do przewozu dzieci,
-obowiązkowe wyposażenie,
-właściwe oświetlenie,
-używanie pasów bezpieczeństwa,
-stan trzeźwości kierujących pojazdami,
-uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy autokarowe,
-czas pracy kierowców,
-stosowanie przepisów o przewozie dzieci,
-dobór miejsc postoju w czasie podróży,
-dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
-właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.
Dla pełniejszego bezpieczeństwa dobrze jest w umowie wynajmu autokaru zawrzeć klauzulę, aby w autobusie było dwóch kierowców, a autobus był poddany dodatkowym badaniom technicznym. DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE AUTOBUSU O LICZBIE MIEJSC POWYŻEJ 15 ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ, TO SUMA 199 zł. JEŻELI NA WYCIECZKĘ WYBIERA SIĘ 30 OSÓB TO KOSZT WYCIECZKI PO BADANIACH TECHNICZNYCH WZROŚNIE O NIECAŁE 7 zł.przypomina policja organizatorom wycieczek

Warto zadbać by dzieci się nie nudziły, dlatego postaraj się zorganizować wolny czas swoim dzieciom.

Na co zwrócić uwagę?
-Zorganizuj dziecku udział w zajęciach w świetlicach szkolnych, półkoloniach czy domach kultury,
-zadbaj o widoczność dziecka na drodze, wyposaż dziecko w elementy odblaskowe.

Przypomnij, że nie wolno:
– wchodzić i ślizgać się po lodzie naturalnych akwenów wodnych,
– ślizgać się na ulicach,
– rzucać zbitym śniegiem lub śnieżką z kamieniem,
– rzucać śnieżkami w jadące samochody.

fot. Policja.pl