Amica wyróżniła pracowników [WIDEO]

Od kilku lat Amica wyróżnia wśród załogi Menedżera i Pracowników Roku. Tak było i tym razem – ogłoszenie wyróżnień nastąpiło na uroczystym spotkaniu w Hotelu Olympic.

W tym roku tradycyjnie wyłoniono spośród załogi Menedżera Roku, Pracownika Roku, opłacanego metodą godzinową i Pracownika Roku, opłacanego ryczałtowo. Dodatkowo po raz pierwszy wyróżniono Pracownika Roku w kategorii zaangażowanie społeczne.

Pracownik roku opłacany metodą ryczałtową – Maciej Gniadek
Pracownik roku opłacany metodą godzinową – Maciej Sawala
Pracownik roku za zaangażowanie społeczne – Iwona Kaprykowska
Menadżer roku – Hubert Matuszewski
Kandydatury do tytułu Pracownika Roku zgłaszać mogli wszyscy pracownicy, a wyboru dokonywał Zarząd. Menedżera Roku wybiera Prezes Zarządu spośród kandydatur zgłoszonych przez pozostałych członków Zarządu. Tytuły Pracowników i Menedżera mają w firmie wymiar prestiżowy – ale nie tylko.

Nagrodami są vouchery na wakacje (do wykorzystania w biurach podróży) lub kształcenie (studia inżynierskie/magisterskie/podyplomowe/kursy). Pracownicy Roku otrzymują też miejsce parkingowe na terenie fabryki.

via Fabryka Kuchni Wronki YouTube