Straż coraz mniej pożarna – 2017 w liczbach

Był to kolejny pracowity rok w wykonaniu strażaków z gminy Wronki. Wszystkie jednostki z regionu interweniowały 368 razy.

Wśród całej puli wyjazdów do zdarzeń, największy odsetek stanowią miejscowe zagrożenia. Są interwencje dotyczące pompowania wody z zalanych miejsc, zdarzenia drogowe, usuwanie skutków silnego wiatru czy też pomoc pogotowiu ratunkowemu i policji.

Do tego typu zdarzeń druhowie z gminy wyjeżdżali aż 319 razy. Natomiast do pożarów 44-krotnie. Jak widać z roku na rok interwencje kategorii miejscowe zagrożenie jest coraz więcej. Coraz rzadziej straż pożarna wyjeżdża do pożarów.