Sprawdź stan powietrza w mieście

Od pewnego czasu możemy śledzić jakość powietrza w pewnej części Wronek. Jeden z mieszkańców zakupił sprzęt do pomiarów, a wyniki udostępnia w internecie.

PM2,5 i PM10 są to aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 i 10 mikrometra. Ten pierwszy zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi. Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka, w stosunku do mieszkańca UE, jest krótsze o kolejne 1-2 miesiące.
Smog składa się m.in. z tlenków siarki, azotu i cząstek PM2,5 i PM10. Jest przyczyną wielu chorób, a nawet śmierci. Samo słowo zaczerpnięte z języka angielskiego jest połączeniem słów oznaczających dym i mgłę.
Tak jak wspomnieliśmy wyżej, znaczne zanieczyszczenie powietrza powstaje w bezwietrzne dni z wysokim ciśnieniem atmosferycznym. Z racji występowania przyziemnej inwersji temperatury, szkodliwe cząsteczki nie unoszą się do góry i pozostają blisko powierzchni ziemi, co często wygląda jak mgła.

W Polsce nie ma jeszcze norm dla sprzedawanych pieców i węgla pod kątem emisji zanieczyszczeń. Niektóre nieliczne gminy w naszym kraju, a nawet w naszym regionie wychodzą naprzeciw mieszkańcom i wprowadzają znaczne dopłaty do wymiany starych piecy na te nowej generacji, które spełniają już normy obowiązujące w większości krajów Unii Europejskiej.czytamy na stronie MeteoDozór

Jak podaje serwis MeteoDozór miasta w naszym regionie, na terenie których zainstalowane są obecnie czujniki jakości powietrza to Wronki, Szamotuły i Czarnków. Aktualne oraz archiwalne dane ze sprzętu pomiarowego w naszym regionie można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej www.looko2.com. Jak wygląda powietrze we Wronkach można sprawdzić – TUTAJ.
Jeszcze w zeszłym roku zapytaliśmy Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach o pomysł zainstalowania we Wronkach profesjonalnej aparatury mierzącej jakość powietrza w wybranych punktach gminy. Uzyskaliśmy wtedy odpowiedź, że taki sprzęt kosztuje przynajmniej 10 000 złotych i ze względu na działalność nie przewidują potrzeby jego zakupu. Prezes Rafał Zimny wskazał także, że urządzenia amatorskie do pomiaru pyłu zawieszonego można kupić już za około 1000 zł. Dodał, że trudno powiedzieć na ile wiarygodne są takie wyniki i jakie są aplikacje internetowe prezentujące wyniki online.

Obecnie PK w swoich trzech stacjach pogodowych ma zainstalowane przyrządy mierzące: temperaturę, wilgotność, punkt rosy, opady atmosferyczne, a także przewidujące zbliżającą się burzę. Dodał także, że nie tylko pył zawieszony jest problemem w powietrzu, pozostaje jeszcze wiele innych substancji w formie gazowej.