Mieszkańcy dziękują za takie śmieci

Od 1 listopada obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Władze Wronek podniosły kwotę za ich wywóz. Gmina tłumaczy się ustawą, a mieszkańcy się bulwersują.

Zmiany w stawkach za wywóz odpadów komunalnych wywołały dyskusję. Mieszkańcy zwracają uwagę na bardzo duży wzrost stawek. Zniknęła zasada, stanowiąca jednakową kwotę dla pierwszych czterech osób zamieszkujących dany lokal oraz złotówkę dla każdej kolejnej osoby. Przy rodzinach wieloosobowych jest to trudna sytuacja, dla części z nich oznacza to wzrost wydawanych pieniędzy o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent. Wśród mieszkańców trudno znaleźć pozytywną opinię w tej sprawie. Komentujący atakują zmiany na różne sposoby.

Jeśli muszą podwyższać to trudno. Ale 100% to już przesada! – pisze pan Łukasz

Dużo śmiecisz – dużo płacisz ;) a poważnie: pomoże ktoś policzyć w jaki sposób przez ostanie dwa lata o 25% wzrosły nasze pensje?… (stawka z 10,- urosła do 12.5,-)… no panie burmistrzu i szanowna rado: do wyborów już tylko rok się ostał… – zauważył pan Tomasz

Zgadzam się że to rozliczenie jest bandyckim uderzeniem w rodziny wieloosobowe, czy wobec tego my mieszkańcy również mamy moralne prawo stosować bandyckie metody wobec lokalnych polityków – wyp….lać! – komentuje pan Sylwester

Bardzo zła zmiana moje dzieci będą musiały płacić więcej bo dotychczas za dzieci płaciły 1 zł – obawia się pani Mariola
Uchwałodawca zasłania się ustawą, według niego zmiany są podyktowane koniecznością dostawania cen do przepisów. Gminie nie wolno dokładać do odbioru odpadów. Według oficjalnej strony naszego miasta: instytucje kontrolne pilnują, aby wydatki równoważyły się z wpływami. Ratusz wskazuje na źródło problemu firmę, która wygrała przetarg. Jako jedyna stanęła do niego i chcąc nie chcąc musiała zostać wybrana ich oferta. Kwota zaproponowana przez przedsiębiorstwo, które odbiera nasze odpady była większa niż wcześniej.

Konieczność wprowadzenia nowych stawek wynika z przepisów ustawy. Stawki są wyższe niż dotychczas, ponieważ w obowiązkowym przetargu ofertę złożyła tylko jedna firma i była zdecydowanie droższa niż poprzednia, a prawo nie pozwala gminie na dopłacanie do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Rada Miasta i Gminy Wronki zrezygnowała z różnicowania opłat, ponieważ podniosłoby ono jeszcze bardziej opłatę podstawową. Proszę też zwrócić uwagę na fakt, że 17% płatników (dane za 2016 rok) nie uiszcza opłaty w terminie, a system musi się bilansować. odpowiada Tobiasz Chożalski, inspektor ds. komunikacji społecznej

Poniżej przedstawiamy zmiany w cenach za wywóz odpadów, porównując rok obecny z 2015.

Odpady zbierane i odbierane – nieruchomości zamieszkałe 2017 / 2015:
jeśli odpady są segregowane – 12,50 zł od osoby / 10 zł od osoby – (dla pierwszych czterech osób zamieszkujących dany lokal) oraz 1 zł dla każdej kolejnej osoby;
jeśli odpady nie są segregowane – 25 zł od osoby / 18 zł od osoby.

Odpady zbierane i odbierane selektywnie – nieruchomości niezamieszkałe 2017 / 2015:
pojemnik o pojemności 60 l – 18 zł / 10 zł;
pojemnik o pojemności 120 l – 19 zł / 16 zł;
pojemnik o pojemności 240 l – 38 zł / 32 zł;
pojemnik o pojemności 1100 l – 176 zł / 145 zł;
pojemnik o pojemności 1500 l – 240 zł / 197 zł;
pojemnik (kontener) o pojemności 2,5 m3 – 400 zł / 329 zł;
pojemnik (kontener) o pojemności 5,5 m3 – 880 zł / 723 zł;
pojemnik (kontener) o pojemności 7 m3 – 1 120 zł / 931 zł;
pojemnik (kontener) o pojemności 10m3 – 1 600 zł / 1 315 zł.
Odpady zbierane i odbierane nieselektywnie – nieruchomości niezamieszkałe 2017 / 2015:
pojemnik o pojemności 60 l – 28 zł / 18 zł;
pojemnik o pojemności 120 l – 29 zł / 24 zł;
pojemnik o pojemności 240 l – 58 zł / 48 zł;
pojemnik o pojemności 1100 l – 264 zł / 218 zł;
pojemnik o pojemności 1500 l – 360 zł / 296 zł;
pojemnik (kontener) o pojemności 2,5 m3 – 600 zł / 494 zł;
pojemnik (kontener) o pojemności 5,5 m3 – 1320 zł / 1 085 zł;
pojemnik (kontener) o pojemności 7 m3 – 1680 zł / 1 397 zł;
pojemnik (kontener) o pojemności 10m3 – 2400 zł / 1 973 zł.

Odpady zbierane i odbierane – nieruchomości letniskowe – stawka ryczałtowa za rok – 2017 / 2015:
jeśli odpady są segregowane – 190 zł / 112 zł
jeśli odpady nie są segregowane 290 zł / 168 zł