Wroniecki fotograf wyróżniony na świecie

Zdjęcie – pochodzącego z Wronek fotografa zajmującego się obrazami przyrody – Waldemara Grasia zostało wyróżnione na świecie.

Podczas 37. kongresu organizacji IFWP (International Federation of Wildlife Photography), odbywającego się w Bocairent niedaleko hiszpańskiej Walencji, fotografia Waldemara Grasia, przedstawiająca padalca z owadem na twarzy, zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Inne Zwierzęta.

Jednak to nie było jedyne wyróżnienie dla wronieckiego fotografa. W tej samej kategorii, praca Waldemara Grasia, przedstawiająca zaskrońca wąchającego kwiaty, zajęła trzecią pozycję.
IFWP to międzynarodowa organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia fotografów przyrody – obecnie reprezentuje 17 europejskich stowarzyszeń, czyli ponad 5 000 fotografów. Organizacja została założona w 1978 roku we Francji.

Federacja działa na zasadzie wolontariatu. Na co dzień ułatwia wymianę informacji między stowarzyszeniami członkowskimi, a raz do roku organizuje Kongres, podczas którego członkowie mogą osobiście wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Wydaje też publikacje i organizuje wystawy, by promować artystyczne dokonania zrzeszonych fotografów oraz organizuje doroczny konkurs fotografii przyrodniczej.

Waldemarowi Grasiowi gratulujemy wyróżnień, po raz kolejny jego doskonale uchwycone obserwacje przyrody zostały docenione.