Nowy termin rozpoczęcia prac na Chrobrego

W zeszłym miesiącu informowaliśmy o rozpoczęciu budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Bolesława Chrobrego.
Prace miały zacząć się 15 sierpnia, jednak wykonawca zmienił termin rozpoczęcia inwestycji.

W związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego, która ma za zadanie rozwiązać problem z zalewaniem skrzyżowania przy Szkole Podstawowej nr 2, wprowadzona ma zostać zmiana organizacji ruchu.
Termin rozpoczęcia prac minął w zeszłym tygodniu, jednak robotnicy nie pojawili się. Zapytaliśmy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, kiedy zacznie się wykonywanie inwestycji.

Spółka BRUKPOL, wykonawca budowy kanalizacji deszczowej na ul. Chrobrego we Wronkach, zadeklarowała nowy termin rozpoczęcia robót – 25 sierpnia. Termin realizacji zadania wyznaczony na 31 października pozostaje bez zmian.odpowiada Zastępca Dyrektora WZDW w Poznaniu, Kinga Hedrych

Inwestycja zawierać będzie także odtworzenie nawierzchni jezdni po zamontowaniu odpowiedniego odprowadzania deszczówki.