Od lipca zmiany w segregacji odpadów

Od 1 lipca zmianie ulegną zasady segregacji odpadów komunalnych. Zgodnie z nowymi wytycznymi będzie obowiązywała segregacja z uwzględnieniem czterech frakcji selektywnych (plastik i metal, makulatura, szkło, bio odpady) oraz odpadów zmieszanych.

Zmiany dotyczą segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców, właścicieli domków i działek letniskowych oraz przedsiębiorców, instytucji i organizacji.
Najważniejszymi modyfikacjami są: zmiana koloru segregacji szkła z białego na zielony oraz powstanie nowej frakcji bio odpady, w której uwzględniono odpady zielone oraz odpady kuchenne i spożywcze (np. obierki, resztki jedzenia itp.). Jak informuje Urząd Miasta i Gminy, nowe worki będą rozdawane od 1 lipca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska UMiG Wronki – budynek B, tel. (67) 25 45 321, (67) 25 49 524.

via Wronki.pl