Wronki doczekają się bulwaru

Brzeg Warty niebawem powinien stać się znacznie ładniejszy niż teraz. Gmina Wronki przygotowuje się do rozpoczęcia prac, mających na celu budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki.

Budowę traktu, położonego nad brzegiem Warty, podzielono na etapy. Pierwszy z nich zakłada połączenie kładki z ulicą Garncarską. Gmina w tej chwili czeka na ocenę wniosku złożonego przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Notecka”. Stowarzyszenie złożyło projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Docelowo ścieżka rekreacyjna wzdłuż rzeki Warty ma zostać zrealizowana na odcinku od ul. Garncarskiej do mniej więcej os. Słowackiego. Zgodnie ze strategią gminy, w przyszłości ścieżka rekreacyjna ma prowadzić aż do mostu na Warcie, który powstanie przy okazji budowania obwodnicy.odpowiada Tobiasz Chożalski, inspektor ds. komunikacji społecznej
Jak informuje nas Urząd, nie jest znany termin ogłoszenia wyników konkursu. Z niecierpliwością oczekują jego rozstrzygnięcia, ponieważ ich zdaniem od dofinansowania wiele zależy. Etap inwestycji połączenia ścieżką kładki i ulicy Garncarskiej opiewa na kwotę 295 593 zł.